V roce 2024 jsme získali finanční podporu od Moravskoslezského kraje z programu podpory sportu v MSK.

Program je zaměřen na přímou podporu v organizaci sportu a celoroční pravidelné sportovní činnosti registrovaných sportovců a jejich trenérů u jednotlivých tělovýchovných i tělocvičných jednot a sportovních klubů na území MSK, na podporu účasti klubů na soutěžích a pořádání sportovních akcí na území MSK. 

V rámci podpory jsou spolufinancovány náklady spojené s nájmem bazénu.

Další podpora od: